عربي فرنسي
واحد و أربعون quarante et un
اثنان و أربعون quarante-deux
ثلاثة و أربعون quarante-trios
أربعة و أربعون quarante-quatre
خمسة و أربعون quarante-cinq
ستة و أربعون quarante-six
سبعة و أربعون quarante-sept
ثمانية و أربعون quarante-huit
تسعة و أربعون quarante-neuf
خمسون cinquante
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)