Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)
Subjektsform Objektsform Possessiva
jag mig min / mitt / mina
du dig dit / dit / dina
han / hon honom / henne hans / hennes
den / det den / det dess
man --- ---
vi oss vår / vårt / våra
ni er er / ert / era
de dem deras
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)