فرنسي عربي
je prends أنا آخذ
tu prends أنت تأخذ
il / elle prend هو يأخذ / هي تأخذ
nous prenons نحن نأخذ
vous prenez أنتم تأخذون
ils / elles prennent هم يأخذون / هن يأخذن
Upgrade to remove ads  (Only 1.6/month)