فرنسي عربي
je prends أنا آخذ
tu prends أنت تأخذ
il / elle prend هو يأخذ / هي تأخذ
nous prenons نحن نأخذ
vous prenez أنتم تأخذون
ils / elles prennent هم يأخذون / هن يأخذن
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)