فرنسي عربي
accepter يقر - يقبل - يتقبل
admirer يستحسن - يعجب بـ
aimer يحب
aimer mieux يحب أكثر - بشكل أفضل
apprécier يقدّر
approuver يقر - يصادق - يوافق
attendre ينتظر
avoir envie يريد - يتوق إلى
avoir honte يخجل - يستحي
avoir peur يخاف
cela m’étonne هذا يفاجئني
cela me fait plaisir هذا يسعدني
cela me plaît هذا يعجبني
cela me surprend هذا يفاجئني - يدهشني
consentir يوافق - يقبل
contester يناقش - يفند - يعترض
craindre يخشى - يخاف
défendre يدافع
demander يطلب
désirer يرغب