Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)
A B C
Avbeställning إلغاء
Armeringsspecifikation جدول التسليح
Armeringsritning رسم التسليح
Arkitektsskala
Arbetsområdesplan مخطط الموقع
Anvisningsområde منطقةإرشاد‏ (‏توجيه معلومات‏)- إشعار‏
Anvisning إرشاد‏ (‏توجيه معلومات‏)-إشعار‏
Anspråk
Anskaffning av ersättningsmark الحصول على التعويض-أرض استبدال
Anskaffning التدبير
Anmärkning نقد‏ (‏ملاحظة ناقدة‏)
Anläggningstillstånd
Anläggningsavgift
Andrahandsuthyrning
Anbudsvärdering تقييم
Anbudsunderlag أسس تقديم
Anbudstävlan
Anbudskalkyl حسابات المناقصة
Anbudshandling سندات
Anbudsgranskning
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)