Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)
A B C
marginaliserad Låt ingen elev känna sig marginaliserad
Innovativt
Kritiskt
Normativt
strävans-mål ‏نِضال‏ (‏جهاد، كفاح‏)
enstämmig - samstämmig مُتَّفِق‏ (‏مُتَواحد، مُوَحَّد، مُتَناغم‏)
flerstämmighet se. en|stämmig
kännetecknar يميّز‏
finns att tillgå - finns till hands- finns att få ‏موجود تحت التصرف
tillgå يضع تحت التصرف‏
till dags dato - till idag ‏لتاريخ اليوم
begränsad
uppmärksammas يُلاحظ‏ (‏يهتمّ بشيء‏)
gynnsamt إيجابي‏ (‏مُرْضٍ‏)
bygger på
grundade på
beprövad erfarenhet مجرّب
härigenom -därigenom هكذا‏ (‏لذلك، بوساطة ذلك‏)
heterogent مُتَغاير‏
etniskt عِرقي‏ (‏له علاقة بالأصل‏)
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)