Svenska Arabiska
äta mat يأكل الطعام
aula صالة الاجتماعات
alternativ إمكانية الاختيار
ämne موضوع او مادة
anteckningsbok دفتر ملاحظات
analysera يحلل
arbeta يعمل
argument حجة منطقية او برهان
Är det rast nu? هل هذا وقت الاستراحة الان
bok كتاب
beskriv وصف
båda كلا او كلتا
Biologi (ämnet) موضوع او مادة الاحياء
bibliotek مكتبة
bild (ämnet) رسم
bord طاوله
dörr باب
Det är rätt. / Är det rätt? هذا صحيح/ هل هذا صحيح؟
expedition مكتب الاستعلامات
extra kläder ملابس اضافية