svenska Norska
a-kassa arbeidsløshetskasse
advokat advokat
åklagare aktor
aktie aksje
aktiehandel aksjehandel
allemansrätten allemannsretten
Allmänna reklamationsnämnden allmenne klagenemnden
amortera avbetale
amortering avbetaling
anhållen arrestasjon
ansvarig utgivare ansvarlig utgiver
arbetsgivarorganisation arbeidsgiverorganisasjon
åsiktsfrihet meningsfrihet
asyl asyl
åtal påtale
åtalsunderlåtelse påtalesvikt
avsändare avsender
banker banker
barnkonventionen barnekonvensjonen, barns rettigheter
betalningsanmärkning betalingsanmerkelse