Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)
Svenska Arabiska
insäkter الحشرات
kräldjur الزواحف
delimma مأزق
övervikt وزن زائد
beskt مُرّ
salt مالح
surt حامض
sött حلو
ledning ادارة، سلك التوصيل
decibel (mätenhet för ljudstyrka) وحدة قياس التفاوت بين شدة صوتين
audiogram تخطيط السمع
audiometri قياس السمع
nerv العصب
örontrumpeten القناة السمعية
snäckan القوقعة
innerörat الأذن الداخلية
mellanörat الأذن الوسطى
ytterörat صيوان الأذن
balansorganet سائل التوازن
hörselgången قناة الأذن
Upgrade to remove ads  (Only $1.25/month)