Swedish English
äger owns
åker go - drive
älskar love
andas breathe
ändrar change
ångrar repent
anhåller Requests
anmäler Report
anser consider
ansöker apply
antar assume
arbetar working
ärver inherit
äter eat
återanvänder Reuse
återfår recover - get back
avgår departs
avskaffar abolish
avslöjar reveals
bajsar have a poo