# Swedish English
en kvinna women
en fru wife
en tvilling twin
en resenär traveller
översätter translate
tonåring teenage
lag team
logopad speech therapist
syster sister
en nybyggare settler
en sjömän - sjöfarare seafarer
en observatör scout
tomte santa claus
profet prophet
en fånge prisoner
person person
människor people
folk people
patient patient
en passagerare passenger