Chinese Nederlands
选项 alternatief
科目 schoolvak
分析 analyseren
练习本 notitieboek
现在课间休息吗 Is het nu pauze?
工作 werken
辩论 argument
吃饭 eten
礼堂 aula
beiden
描写 beschrijf
图书馆 bibliotheek
图片 beeldende vorming (vak)
书籍 boek
桌子 tafel
对妈 Dat is correct. / Is dat correct?
deur
学生 leerling
与学生谈话 leerlinggesprek
英语 engels