kinesisk Norsk
选项 alternativ
科目 fag
分析 analysere
练习本 notatbok
现在课间休息吗 er det friminutt nå?
工作 arbeide
辩论 argument
吃饭 spise mat
礼堂 aula
begge
描写 beskriv
图书馆 bibliotek
图片 bilde (tegne/male)
书籍 bok
桌子 bord
对妈 det er rett/er det rett?
dør
学生 elev
与学生谈话 elevsamtale
英语 engelsk