svenska Norska
accelererad rörelse akselererende bevegelse
alfapartikel alfapartikkel
alfastrålning alfastråling
ampere ampere
arkimedes princip arkimedes prinsipp
asteroid asteroide
astrologi astrologi
astronomi astronomi
atom atom
atomkärna atomkjerne
atomnummer atomnummer
atmosfär atmosfære
attrahera attrahere
avdunsta fordampe
avgaser eksos
bakgrundsstrålning bakgrunnsstrålning
barometer barometer
bergvärme bergvarme
betastrålning betastråling
big bang big bang