Swedish English
att vara to be
jag är I am
du är you are
han är he is
hon är she is
den är - det är it is
man är one is
vi är we are
ni är you are (Plural)
de är they are